O carte rară în biblioteca Pensiunii

O carte rară în biblioteca Pensiunii

Etnomedicina lingvistică – domeniu de cercetare interdisciplinară • Structura lexicului românesc de etnomedicina • Lexicul etnomedical tradiţional • Termeni de medicină populară în limba descân­tecelor româneşti • Termeni de medicină populară în lucrările primei generaţii de medici români • Lexicul etnomedical de provenienţă cultă • Prin­cipiile fundamentale străvechi ale etnomedicinei şi reflectarea lor în lexicul românesc • Relaţia nume populare de boli – nume de demoni • Relaţia nume populare de boli – nume de plante medicinale • In­terdicţia de vocabular • Termeni centrali specifici terminologiei româneşti de etnomedicină • Limba­jul medical între tradiţie şi inovaţie

preț 25 lei

comanda editura.ariergarda@gmail.com

minim al comenzii 50 lei

Back to Top